Wissel ALV

Lieve PK'er,

Op dinsdag 27 augustus zal de derde Algemene Leden Vergadering van dit jaar plaatsvinden. Dé gelegenheid voor fluitconcerten, staande ovaties, kritische vragen en goede ideeën.

De resultaten van jaar 38, statistieken en de grote spannende bestuurswissel zullen vanaf 19:38 gepresenteerd worden op de homespot te Leeghwaterstraat 356.

Agenda ALV3 Bestuur Bertha 38
1. Opening

2. Goedkeuren notulen ALV2

3. Instellen stemcommissie

4. Vaststellen definitieve agenda

5. Beleid algemeen

6. Voorzitter

6.1 Reflectie Beleidspunten

6.2 Resultaten Commissies

6.3 Surfdoelen

7. Commissaris Alpha

7.1 Reflectie Beleidspunten

7.2 Resultaten Commissies

7.3 Surfdoelen

8. Commissaris Beta

8.1 Staat bussen

8.2 Staat homespot

8.3 Bus statistieken

8.4 Reflectie Beleidspunten

8.5 Resultaten Commissies

8.6 Surfdoelen

9. Commissaris Zeta

9.1 Staat VB

9.2 Statistieken VB

9.3 Reflectie Beleidspunten

9.4 Resultaten Commissies

9.5 Surfdoelen

10. Pauze

11. Secretaris

11.1 Reflectie Beleidspunten

11.2 Resultaten Commissies

11.3 Surfdoelen

12. Penningmeester

12.1 Resultaten

12.2 Balans stichting Surfbus en Plankenkoorts

12.3 Evaluatie Beleidspunten

12.4 Resultaten Commissies

12.5 Surfdoelen

13. Ingekomen punten

13.1 De omvorming van huidige RvA naar RvT en het opnieuw op te richten RvA met oud leden.

14. Bestuur 39

14.1 Wissel

14.2 Sniek piek beleid

15. W.V.T.T.K.

16. Rondvraag

17. Sluiting

Datum: 
27 Aug 2019