Protocol omtrent COVID-19, update 08/06/2021

Meike Dekker's picture

Naar aanleiding van de maatregelen van het kabinet voor het inperken van de verspreiding van het coronavirus, kan S.W.V. Plankenkoorts gedeeltelijk open voor haar leden. Het is daarbij enorm belangrijk dat iedereen zich aan onderstaande regels houdt, rekening houdt met elkaar en verantwoord omgaat met de situatie.

Algemene bepalingen
We volgen de richtlijnen van het RIVM. Bij twijfel tussen deze regels en die van het RIVM (bijvoorbeeld na aangekondigde nieuwe maatregelen) gelden de regels van het RIVM.
Blijf thuis als je je gezondheidsklachten hebt. Wees geduldig, wacht op elkaar, en geef elkaar de ruimte. Houd te allen tijde 1.5 meter afstand van elkaar. Was regelmatig en bij binnenkomst je handen. Door je niet aan deze regels te houden breng je niet alleen de gezondheid van jezelf en anderen in gevaar, maar breng je ook de vereniging in gevaar. Boetes opgelegd door overheidsinstanties zijn voor eigen rekening.

Bussen
De PK-bussen kunnen gebruikt worden onder een aantal voorwaarden. Hiervoor gelden de onderstaande regels, aanvullend op het Busreglement:

 1. In de bussen mogen maximaal 4 mensen zitten. Deze mensen moeten op zoveel mogelijk afstand van elkaar in de bus zitten. Elk dus in een hoek van de bus.
 2. Een mondkapje dragen is verplicht.
 3. Ventileer zoveel mogelijk in de bus. Doe dus een raam open op minstens een kiertje op de plekken wanneer dit mogelijk is.
 4. Houd afstand van elkaar bij het inladen van de bus.
 5. Verschillende surftrips die met verschillende bussen rijden, zorgen ervoor dat ze verschillende vertrektijden hanteren om drukte op de Homespot te voorkomen.
 6. Let bij het in- en uitladen van de bus op de regels die gelden voor de Homespot.

Homespot
De Homespot kan open onder een aantal voorwaarden. Hiervoor gelden onderstaande regels, aanvullend op het Homespotreglement:

 1. Er wordt sterk aangeraden om een mondkapje op te doen wanneer men in de gangen van de vakjes langs elkaar loopt (bijvoorbeeld bij het in- en uitladen van de bussen).
 2. Er mogen commissievergaderingen op de Homespot plaatsvinden met ee maximale grootte van 8 personen. Je mag met de commissie ook samen avondeten in de Homespot.
 3. Er mag tot 22:00 uur alcohol op de Homespot gedronken worden.

Lesgeefcentrum Valkenburgse Meer

Ook VB kan weer open onder de volgende voorwaarden:

 1. Houd afstand!
 2. Zorg dat je niet met meer dan 4 personen tegelijkertijd in een container bent. Dit geldt ook voor de kleedkamer.
 3. Spoel de wetsuits en schoentjes af na gebruik in het meer en hang ze dan direct op.
 4. Ga buiten chillen en/of winchen als je daarvoor naar VB komt. Blijf niet in de containers hangen.

De borrels zijn in de Bebop.
Je kan je hiervoor inschrijven op Borrel Online enkele dagen van tevoren.

Posters corona en 1,5meter als student

Corona spelregels
1,5meter als student
Hospiteren/instemmingen

.