Protocol omtrent COVID-19, update 03/03/2021

Meike Dekker's picture

Naar aanleiding van de maatregelen van het kabinet voor het inperken van de verspreiding van het coronavirus, kan S.W.V. Plankenkoorts gedeeltelijk open voor haar leden. Het is daarbij enorm belangrijk dat iedereen zich aan onderstaande regels houdt, rekening houdt met elkaar en verantwoord omgaat met de situatie.

Algemene bepalingen
We volgen de richtlijnen van het RIVM. Bij twijfel tussen deze regels en die van het RIVM (bijvoorbeeld na aangekondigde nieuwe maatregelen) gelden de regels van het RIVM.
Blijf thuis als je je gezondheidsklachten hebt. Wees geduldig, wacht op elkaar, en geef elkaar de ruimte. Houd te allen tijde 1.5 meter afstand van elkaar. Was regelmatig en bij binnenkomst je handen. Als je gebruik maakt van eigendommen van de vereniging, maak deze dan na gebruik schoon. De vereniging zorgt voor voldoende schoonmaakmiddelen. Zijn deze op? Meldt dit dan bij iemand van het bestuur. Door je niet aan deze regels te houden breng je niet alleen de gezondheid van jezelf en anderen in gevaar, maar breng je ook de vereniging in gevaar (denk aan hoge boetes of sluiting). Boetes opgelegd door overheidsinstanties zijn voor eigen rekening.

Bussen
De PK-bussen kunnen gebruikt worden onder een aantal voorwaarden. Hiervoor gelden de onderstaande regels, aanvullend op het Busreglement:

 1. In de bussen mogen maximaal 2 mensen zitten. Deze mensen moeten op zoveel mogelijk afstand van elkaar in de bus zitten. Elk dus in een hoek van de bus.
 2. Een mondkapje dragen is verplicht.
 3. Ventileer zoveel mogelijk in de bus. Doe dus een raam open op minstens een kiertje op de plekken wanneer dit mogelijk is.
 4. Vooraf en na gebruik wordt de bus goed schoongemaakt. Let hierbij vooral goed op deurklinken, de handrem, versnellingspook, het stuur, knopjes op het dashboard, en eventueel andere plekken die je hebt aangeraakt.
 5. Houd afstand van elkaar bij het inladen van de bus.
 6. Verschillende surftrips die met verschillende bussen rijden, zorgen ervoor dat ze verschillende vertrektijden hanteren om drukte op de Homespot te voorkomen.
 7. Let bij het in- en uitladen van de bus op de regels die gelden voor de Homespot. Hierbij wordt sterk aangeraden om een mondkapje op te doen.

Homespot
De Homespot kan gedeeltelijk open onder een aantal voorwaarden. Hiervoor gelden onderstaande regels, aanvullend op het Homespotreglement:

 1. Je mag in je eentje komen shapen, een homespot taakje doen, iets komen halen/ brengen, of iets dergelijks, zolang er maar te allen tijde afstand gehouden wordt in en om de Homespot.
 2. Er mogen geen commissievergaderingen op de Homespot plaatsvinden, deze zullen online worden gehouden.
 3. Er mag geen alcohol op de Homespot gedronken worden.
 4. Maak na gebruik van verenigingsspullen deze schoon (bicjes, studslet, etc..).
 5. Er wordt sterk aangeraden om een mondkapje op te doen wanneer men in de gangen van de vakjes langs elkaar loopt (bijvoorbeeld bij het in- en uitladen van de bussen).

Lesgeefcentrum Valkenburgse Meer

Ook VB kan weer open onder de volgende voorwaarden:

 1. Er mogen maximaal 15 mensen tegelijk aanwezig zijn op VB! Blijf niet hangen, houdt afstand en kom met niet meer dan 2 mensen tegelijk aan op VB. Let op, je mag niet als een groep gezien worden! Dit is dus al wanneer je met meer dan 2 mensen samen staat.
 2. Er mogen niet meer dan 2 personen tegelijk in de container. Houd hierbij ook afstand (bijvoorbeeld bij het pakken van een beginnersboard).
 3. De kleedkamer mag niet gebruikt worden.
 4. Wetsuits en schoentjes van VB mogen gebruikt worden. Spoel ze na gebruik af in het meer en hang ze dan direct op.
 5. Het lesgeefcentrum wordt enkel gebruikt voor surfactiviteiten, niet voor chillen of lifestylen.

De borrels zijn online via Discord

Je kunt de borrel hier joinen.

Posters corona en 1,5meter als student

Corona spelregels
1,5meter als student
Hospiteren/instemmingen

.