ALV1

Op dinsdag 16 oktober zal de eerste Algemene Leden Vergadering van dit jaar plaatsvinden. Dé gelegenheid voor fluitconcerten, staande ovaties, kritische vragen en goede ideeën.

De jaarplannen en bijbehorende begroting worden vanaf 19:38 gepresenteerd op de homespot te Leeghwaterstraat 356.

Als je iets aan de agenda wilt toevoegen, geef dit dan minimaal 7 dagen voor de ALV ondertekend door minimaal 3 leden door aan de secretaris.

De agenda ziet er als volgt uit

1. Opening

2. Instellen stemcommissie

3. Vaststellen definitieve agenda

4. Beleid

5. Voorzitter
a. Dechargeren en installeren commissies
b. Windsurfdoelen

6. Commissaris Alpha
a. Dechargeren en installeren commissies
b. Windsurfdoelen

7. Commissaris Beta
a. Staat bussen
b. Toekomst bussen
c. Staat homespot
d. Dechargeren en installeren commissies
e. Windsurfdoelen

8. Commissaris Zeta
a. Staat van VB
b. Toekomst VB
c. Dechargeren en installeren commissies
d. Windsurfdoelen

9. Pauze

10. Secretaris
a. Statistieken
b. Reglementen
c. Dechargeren en installeren commissies
d. Windsurfdoelen

11. Penningmeester
a. Begroting
b. Vaststellen contributie
c. Vaststellen km-prijs
d. Vaststellen vakjesprijs
e. Dechargeren en installeren commissies
f. Windsurfdoelen

12. Ingekomen punten

13. W.v.t.t.k.

14. Rondvraag

15. Sluiting

Tijdens de vergadering is de koelkast dicht. Vooraf, in de pauze en na afloop kan er natuurlijk wel iets gedronken worden.

Datum: 
16 Oct 2018